foto - 1

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: bardh, gri dhe kaf
Madhësia: medium
13” x 10” (17” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 2

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: bardh, gri dhe kaf
Madhësia: medium
13” x 10” (17” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 3

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: rozë
Madhësia: medium
13” x 10” (17” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 4

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: rozë
Madhësia: medium
13” x 10” (17” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 5

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: e bardhë
Madhësia: medium
14” x 10” (20” me rryp)
100% acrylic
foto - 6

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: e bardhë
Madhësia: medium
14” x 10” (20” me rryp)
100% acrylic
foto - 7

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: blu dhe bezhë
Madhësia: medium
13” x 10” (17” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 8

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: blu dhe bezhë
Madhësia: medium
13” x 10” (17” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 9

bag:
CANTË shalë metalike
ngjyrë: gri dhe verë
Madhësia: medium
14” x 10” (17” me rryp)
100% acrylic
foto - 10

bag:
CANTË shalë
ngjyrë: bardh e gri dhe blu mix
Madhësia: medium
13” x 9” (16” me rryp)
70% polyester, 29% wool, 1% spandex
foto - 11

bag:
cantë bufe
ngjyrë: gri dhe blu
Madhësia: medium
11” x 11” (18” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 12

bag:
cantë bufe
ngjyrë: gri dhe blu
Madhësia: medium
11” x 11” (18” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester