foto - 1

Left bag:
cantë si “chanel”
Ngjyrë: bardh e zi
Madhësia: medium
12” x 10” (14” me rryp)
100% acrylic


Right bag:
cantë për dimër 3.0
Ngjyrë: jeshile, kuq e zi
Madhësia: medium
11” x 10” (26” me rryp)
100% acrylic
foto - 2

bag:
cantë bufe
ngjyrë: patlixhan
Madhësia: small
10” x 10” (17” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 3

bag:
Cantë për dimër 2.0
ngjyrë: bardh e zi
Madhësia: large
13” x 13” (31” me rryp)
100% acrylic
foto - 4

bag:
Cantë për dimër 2.0
ngjyrë: bardh e zi
Madhësia: large
13” x 13” (31” me rryp)
100% acrylic
foto - 5

bag:
Cantë për dimër 2.0
ngjyrë: bardh e zi
Madhësia: large
13” x 13” (31” me rryp)
100% acrylic
foto - 6

bag:
cantë bufe
ngjyrë: patlixhan
Madhësia: small
10” x 10” (17” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 7

bag:
cantë kuletë
ngjyrë: bardh e zi dhe gri
Madhësia: small
11” x 11” (14” me rryp)
100% polyester
foto - 8

bag:
cantë kuletë
ngjyrë: bardh e zi dhe gri
Madhësia: small
11” x 11” (14” me rryp)
100% polyester
foto - 9

bag:
Cantë për dimër 1.0
ngjyrë: bardh e zi dhe kuq
Madhësia: medium
11” x 11” (26” me rryp)
100% acrylic
foto - 10

bag:
Cantë për dimër 2.0
ngjyrë: bardh e zi
Madhësia: large
13” x 13” (31” me rryp)
100% acrylic
foto - 11

bag:
Cantë për dimër 1.0
ngjyrë: bardh e zi dhe kuq
Madhësia: medium
11” x 11” (26” me rryp)
100% acrylic
foto - 12

Top bag:
cantë bufe
ngjyrë: patlixhan
Madhësia: small
10” x 10” (17” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester


Bottom bag:
Cantë për dimër 2.0
ngjyrë: bardh e zi
Madhësia: large
13” x 13” (31” me rryp)
100% acrylic
foto - 13

bag:
cantë bufe
ngjyrë: kafe
Madhësia: medium
11” x 11” (18” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 14

bag:
cantë bufe
ngjyrë: rozë dhe gri
Madhësia: small
10” x 10” (17” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 15

bag:
cantë bufe
ngjyrë: bardh dhe kaf
madhësia: large
15” x 13” (22” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 16

bag:
cantë bufe
ngjyrë: bardh dhe kaf
madhësia: large
15” x 13” (22” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 17

bag:
cantë bufe
ngjyrë: gri dhe verdhë
Madhësia: small
10” x 10” (17” me rryp)
100% polyester
foto - 18

bag:
cantë bufe
ngjyrë: gri dhe blu
Madhësia: medium
11” x 11” (18” me rryp)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 19

bag:
CANTË metalike “miki maus”
ngjyrë: blu dhe kuq
Madhësia: medium
10” x 11” (17” me rryp)
100% acrylic
foto - 20

bag:
cantë bufe
ngjyrë: bardh e kaf
madhësia: large
15” x 13” (22” me rrip)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester
foto - 21

bag:
cantë bufe
ngjyrë: bardh e kaf
madhësia: large
15” x 13” (22” me rrip)
20% wool, 54% acrylic, 24% nylon, 2% polyester